Dubbelklicka på den andra serien. Klicka i rutan Y-värden, ta bort värdet som redan finns där och markera sedan området H3:H10. Genom att ha fler linjer i sitt diagram kan man också jämföra olika värden och trender. Om ett diagram innehåller mer än en diagramtyp, kanske du vill placera en datauppsättning längs den högra axeln och en annan uppsättning längs den vänstra axeln. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. Det här avsnittet i Excel Grundkurs Online visar hur du ändrar diagramtyp, till exempel från stapeldiagram till linjediagram. Säg att ditt nyårslöfte är att gå ner i vikt under nästa år. Ett linjediagram visar data genom att markera den i förhållande till X-och Y-axeln. Då gör du så här: Högerklicka på den dataserie i diagrammet som skall knytas till den andra Y-axeln (sekundäraxeln). i Power BI Excelforum drivs av Excelspecialisten som bedriver utbildning i Excel och VBA, tillhandahåller support och hjälp med Excel, utvecklar program i Excel. Den andra y-axelns skala kommer då att vara på höger sida (om man har normalt format på diagrammet). Någon som har ett bra makro eller ide hur man kastar om cellerna, så det byter axel, så det celler som löper läng x bli y och tvärtom. (förslagsvis något mellan storlek 6 och 13, men det är upp till dig som gör diagrammet. Formatera skalan för en lodrät axel i ett diagram. När man anväder diagram refererar man ofta till axlarna i diagrammet som X och Y. Har du svårt att komma vilken som är vilken? Här är ett exempel på hur man i Microsoft Excel kan skapa ett diagram på hur vikten utvecklas vecka för vecka. Klicka sedan på nedåtpilen bredvid knappen Villkorsstyrd formatering och välj Hantera regler . Jag söker ett sätt att i ett diagram åskådliggöra sambandet mellan försäljning (y-axel) och täckningsgrad (x-axel) och plotta ut kunder i diagrammet (punkt- … Har en kolumn med 73 poster med värden (antal minuter) som jag ska göra ett linjediagram av. Excel, ... y-axeln, när du skapar ett diagram. exemplet i detta dokument använder storlek 13) Högerklicka på enheterna på Y-axeln och välj Formatera axel. Jag har en längre tid försökt att få till en sak i Excel, nämligen att få ett medelvärde av ett antal värden med i ett Exceldiagram, som en rak linje rakt över ett diagram… Jo, du ”lurar” Excel genom att: Skapa fler kolumner för beloppen (en ny kolumn för varje ny önskad serie som du sedan kan formatera) Ser till att skapa en överlappning mellan serierna, så att sista värdet i första serier motsvaras av första värdet i andra serien. Att veta hur man bryter y-axeln i Excel är ett bra trick för att lära sig om du någonsin har oproportionerligt data som behöver illustreras tydligt i ett diagram. En linjär ekvation är en formel som uttrycker en serie värden av en axel (y) med avseende på den andra axeln (x). På ena axeln (Y) hamnar antal minuter och på den andra (X) hamnar antal ärenden. I bearbetningsläget kan du visa en x-axel, y-axel eller ett radievärde genom att placera pekaren över en datapunkt i diagrammet. Bra! Microsoft Excel 2007 möjliggör skapandet av sju … Du kan växla mellan olika diagramtyper för ett befintligt diagram genom att ändra Diagramtyp på sidan Egenskaper diagram: Allmänt.. X-Y-diagrammet visar värdepar från två uttryck. Ändra aggregeringen i ett diagram (summa, medelvärde, maximum etc.) Eftersom Microsoft Excel 2007 behandlar både formler och diagram, kan du använda programmet för att plotta någon linjär ekvation. Tänk på att X står med båda "fötterna" på jorden (alltså den horisontella axeln). Diagrammet kommer att innehålla två böjda serier och en rak serie längs x-axeln. om man vill visa värden både i kronor och i procent. Resultatet ser du i den översta bilden. Klicka på fliken Axel i … Hej, Har just hittat din sida. ... värden eller nollvärden. … 7 Frekvens Högerklicka på intervalltitlarna och välj Tecken. Diagram är ritade motsvarigheter till numeriska data. Läser drygt 100 böcker om året tydligen, och det måste ju betyda att det roar mig på något sätt. Ändra antalet Volvobilar i tabellen i ”Bil + stapel”, kontrollera vad som händer med stapeldiagrammet och cirkeldiagrammet. This entry was posted in Excel and tagged Dashboard , Diagram , Excel , Formler . I punkt- och bubbeldiagram måste värden för x-axlar och y-axlar vara numeriska. På så sätt kommer varje axel … För att skapa en egen formateringsregel i Excel 2010 börjar du med att markera de celler som ska använda den villkorsstyrda formateringen. läsdagbok. Om du har vissa värden som är väldigt mycket större än andra, så kan du plotta de höga värdena på en y-axel och de låga på en andra y-axel. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Microsoft Excel är inte bara för att organisera och upprätthålla kalkylblad, Excel innehåller en kraftfull diagram komponent som kan göra massor av olika dynamiska diagram som uppdateras automatiskt när kalkylbladet uppdateringar. Om du har vissa värden som är väldigt mycket större än andra, så kan du plotta de höga värdena på en y-axel och de låga på en andra y-axel. Det ska stå "- Fack" i förklaringen. Undersök själv ytterligare möjligheter att rita diagram i Excel. Dvs: jag har en ja/nej-fråga per variabel och vill lägga in alla fyra frågorna på x-axeln och count på y … Ändra Storlek till en godtycklig storlek. Ändra diagrammets storlek och till sist högerklickar du på de två ytorna och välj här Lägg till dataetiketter. Se bilden nedan: 3. Q: Hur gör jag ett diagram där jag kan få in flera variabler på x-axeln? Ibland kan man vilja ha en andra y-axel i ett diagram, t.ex. Se till att du skriver in dem i rätt format så hajar excel att det är datum, så blir det lättare med skala etc sen. Klicka på Slutför. Är det någon som kan hjälpa mig med ett Exceldiagram? Tjena, om du högerklickar på ditt diagram och väljer Select data... Sedan ska Horizontal (Category) Axis labels vara din datum range. Jag har googlat om detta och hittat en lösning, vissa lösning jag läst tycker det är helt onödigt att göra ett diagram med 2st y-axlar eftersom det är svårt att läsa vilken stapel som hör till vilken axel. 10. Är ni i behov av en konsult inom Excel , VBA eller VSTO , eller söker en excelkurs , kontakta oss . Den horisontella axeln eller X-axeln visar data kategori, och den vertikala eller Y-axeln visar värden.