Jag håller just nu på med mitt argumenterande tal till nationella i Svenska. Och de flyttar ... de många små. [1] Allena saliggörande – Om något (det enda) som ska lösa ett problem. ... grundskolor har all undervisning på det främmande språket. ... Nä jag är nog inne lite på att den lokala prägeln/språket är värt att bevara. Måste finnas resurser för språket ... Bevara de små språken "Ett annat språk innebär en annorlunda syn på livet" - Federico Fellini Källor: Hej! Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. En argumenterande text där eleven redogör för vikten av att bevara det svenska språket, sett från olika synvinklar. (2013-07) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på … Det brukar sägas att språket är något levande och ... upphöra är många oroliga att de små språken och även dess ... Argumenterande text. ... Bevara svenska språket. Använd nätet och bevara små språkgrupper REPLIK | Minoritetsspråken till Skansen? ­Vägskyltar med samiska ortnamn är ett sätt att synliggöra och stärka det samiska språket. Svenska Vinthundklubben är en specialklubb inom SKK som har rasansvar för grupp 10 (vinthundar) och även några raser i grupp 5. Man kan hitta samma ord, ibland med annorlunda stavning eller bara små skillnader, i flera språk. Varför vill man egentligen bevara ... Språket rymmer en sådan mångfald. ... De undersöker hur språket faktiskt används. Varför vill man egentligen bevara ... Språket rymmer en sådan mångfald. Ämnet är då "Stora och små språk". A. Alla tiders – Utomordentligt. – Hur ska människorna där kunna uppnå högre levnadsstandard och samtidigt lyckas bevara alla ... och utvecklar språket. de som är hörselskadade ... med eller utan text.