Vad gäller semesterlön kan du, när du lägger till en anställd i TimeTjek, enkelt bestämma om personen ska semestersättning, semesterdagar eller ingenting. Man kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl och så kan man bli avskedad. Man talar om att arbetsgivaren skall ha ett prognos-tänkande. Viktigt att komma ihåg – och nu börjar det bli bråttom: Kan man inte komma överens med en anställd om semestern ska arbetsgivaren meddela den anställde om när semester har lagts ut två månader innan semestern börjar. En annan sak som är viktig att tänka på när man skriver anställningsavtal är att du som arbetsgivare inte per automatik har rätt att arbetsbefria eller stänga av en arbetstagare från arbetsplatsen. För att en uppsägning på grund av personliga skäl ska vara giltig krävs saklig grund. Men om sjukdomen innebär att din pappa inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter kan han som sista alternativ förmodligen sägas upp från sin tjänst. Din arbetstagares invändning om att personen var sjuk när den gick hem från jobbet är en bevisfråga som kan bli avgörande för utfallet av en rättstvist i domstol. Kan jag som egen företagare stänga av mig själv på grund av ... är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör ... Det som är bra delar man på. ... Men om den anställde vill, kan man komma överens om att han eller hon ska pensioneras tidigare. Hej, Jag är fast anställd på ett företag och var sjukskriven mer än 8 dagar jag är frisk anmäld mig arbetsgivare kräver ett läkarintyg och de sa att jag kan … Du kan ha behov av att stänga av din el helt, exempelvis när fritidshuset ska stängas för säsongen eller inför en längre resa. Här kan du enkelt slå på och av de funktioner som du önskar respektive inte önskar använda. En anställd på Sahlgrenska har konstaterats ... Där gör man nu en samlad bild av det som sjukhuset fått fram ... så är det. När en anställd missköter sig skall arbetsgivaren framförallt ta hänsyn till vilka konsekvenser man inför framtiden kan dra av beteendet. Du kan stänga av datorn på många sätt: du kan stänga av den helt, försätta den i strömsparläge, eller försätta den i viloläge. Du kan ha behov av att stänga av din el helt, exempelvis när fritidshuset ska stängas för säsongen eller inför en längre resa. Att ha en sjukdom är i sig inte saklig grund för uppsägning. Huvudregeln är att en anställd inte får stängas av från arbetet men undantag förekommer främst på den kommunala sektorn med stöd av kollektivavtalet. Vad händer om man inte har förstått att man ska, eller har glömt bort, att stänga av roamingen vid en utlandsresa vilket i värsta fall kan leda till en skyhög telefonräkning? Stänga av datorn helt En anställd kan säga upp sig av vilken anledning som helst. Till alla frågor Ställ en fråga Får man säga upp ... om arbetstagaren brukar våld mot annan anställd. En kollega rycks bort mitt i livet eller så är det en arbetskamrat som ... där kan man stänga av det jobbiga en stund. - Då hamnar man nog mer i diskussioner om vad som är rimligt att man själv, och arbetsgivaren, står för, säger Susanne Forssman. Fråga: Om arbetsgivaren får ett anonymt tips att en av cheferna fifflar med ekonomin, vilka möjligheter finns att stänga av chefen under utredningen? Våra arbetsplatser drabbas också av döden. Av förarbetena till anställningsskyddslagen framgår att uppsägning på grund av personliga skäl i och för sig kan bli aktuell då en anställd på grund av tilltagande ålder, sjukdom, nedsatt arbetsförmåga eller dylikt får svårt att fullgöra de arbetsuppgifter som lagts på honom eller henne. Med en sådan dom kan du som arbetsgivare göra ett löneavdrag som motsvarar det fastställda skadeståndsbeloppet. Möjligheten att stänga av en anställd är reglerad i både lag och kollektivavtal.