För er som är nya på Pilevallskolan i Trelleborg. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. SO-lärarna har arbetat med Främja elevers lärande i SO och Lässtrategier för sakprosa och som helhet är vi väldigt nöjda med våra modulval (även om SO-lärarna helst hade sett att det funnits en fortsättning på SO-modulen…). Samtal om text. Vi har tillsammans läst, diskuterat, prövat i undervisningen och reflekterat kring samtal om text. Varje modul består av 8 delar, som i sin tur består av 4 moment. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik Ny Läslyftet-modul om grundläggande litteracitet för nyanlända. Svenskgruppen har arbetat med modulerna Samtal om text och Lässtrategier för skönlitteratur. SAMTAL OM TEXT LÄSLYFTET VT 2016 Läst artikeln "Textsamtalets förutsättningar och möjligheter" av Barbro Westlund. Sammanfattning av Läslyftet Samtal om text. … Både val av texter, elevernas möjlighet att förbereda sig, samt vilka frågor som ställs har betydelse för hur samtalet utvecklas. En text av Ann Pihlgren, Eftertänksam dialog för att förstå och tänka om texter. Hur ser då upplägget ut för Läslyftets fortbildningsmodell? Samtal om text Syftet med modulen är att lärarna ska få verktyg för att planera och genomföra samtal om de texter som används i undervisningen. Vi kommer att kolla på utdrag från vissa av filmerna och diskutera dessa i eftermiddag. Cookies. Jag har tidigare skrivit om fördelarna med textsamtalet och reflekterat kring texterna i Läslyftets modul Samtal om text som du kan läsa mer om här. Under det läsår huvudmannen får statsbidrag för handledare i skolan ska deltagarna arbeta med två moduler. Länkar. Repetera, använd orden! Att arbeta med en modul för skolan tar 30-40 timmar. Efter ett antal månader är vi nu klara med den modulen och jag vill nu sammanfatta vad jag har tagit med mig, vilka nya insikter jag fått och hur jag inspirerats till att utveckla min undervisning vidare. ... Planera och genomför ett textsamtal om en text som en elev eller en grupp av elever har skrivit. Om hur man kan smaksätta marmelad. Mellan träffarna i Malmö har Stefan Jeppsson och Carina Thorsson handlett sina kollegor på Mariaskolan i ”Samtal om text”, en av modulerna i Läslyftet. Skolverket 106 20 Stockholm Telefon: 08-527 332 00 Fax: 08-24 44 20. Den modul vi valde att börja med var Samtal om text. Dessutom diskuteras samtalets betydelse för lärandet. Om cookies Med tanke på det varierande innehållet, som täcker alla ämnen i skolan, väljer många enheter att delta med samtliga lärare för att få en bredare samsyn och en gemensam erfarenhet av kollegialt lärande. Texten handlar om sokratiska samtal, alltså gemensamma, undersökande, öppna samtal där inte lärarens tolkningar har företräde. Syftet är att ge didaktiska verktyg för planering och genomförande av samtal om olika sorters texter. Syftet är att ge didaktiska verktyg för planering och genomförande av samtal om olika sorters texter. Jag har alltså läst Ann S. Pihlgrens text Eftertänksam dialog för att förstå och tänka om texter.Texten handlar om sokratiska samtal, alltså gemensamma, undersökande, öppna samtal där inte lärarens tolkningar har företräde. Del 1 Läraren, planeringen och frågorna. Modulen behandlar olika modeller för strukturerade samtal om text. Senaste nytt från Barn och utbildningsförvaltningen. Om cookies Modulen behandlar olika modeller för strukturerade samtal om text. Sammanfattning av Läslyftet Samtal om text. ... 1.Samtal om text Lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1-9 och till lärare, förskollärare i förskoleklass ... Läslyftet döptes om till SPRÅKLYFTET Syftet med namnbytet • Få med ALLA lärare oavsett ämne, det berör alla Dessutom diskuteras samtalets betydelse för lärandet. Välkommen till Lärportalen! Samtal om text Lärare i skolans alla ämnen i årskurs 1-9 och till lärare, förskollärare i förskoleklass ... Åtta delar per modul Exempel från modulen ”Samtal om text” ... Läslyftet är en didaktisk fortbildning för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier inom förskoleklass, sär-, grund-och På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul … Vi pratade också om att en blogg, med bilder och text, kan vara ett bra sätt att dokumentera och reflektera över processen samtidigt som den går att dela med andra. Kontakta oss. Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Vi är inne på slutspurten på vår modul i Läslyftet. Langers fem förhållningssätt till texten och planeringen. Att skapa helhet och sammanhang - ämnesövergripande arbete utifrån Astrid Lindgren I Läslyftets modul Samtal om text har vi precis läst "Texten och kontexten" av Karin Jönsson och skall till nästa gång visa på exempel från vår undervisning där vi försökt att skapa helhet och sammanhang. Här nedan finner ni länken till modulen. Lärarna läser en modul som heter Tolka och skriva text. Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Allt material finns tillgängligt på en webbportal, Läs- och skrivportalen.Där finns det i dagsläget nio moduler att välja mellan som till exempel Samtal om text, Att skapa läsintresse, Läsa och skriva i alla ämnen och Främja elevers lärande i SO eller NO. Sedan i höstas är några kollegor och jag med i Läslyftet. Den modul vi valde att börja med var Samtal om text.Efter ett antal månader är vi nu klara med den modulen och jag vill nu sammanfatta vad jag har tagit med mig, vilka nya insikter jag fått och hur jag inspirerats till att utveckla min undervisning vidare. Modul om nyanländas lärande Ta del av modulen Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden. Sammanfattning – samtal om text. Samtala om ord och begrepp – betydelse, vad tänker du? På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Sommarhälsning 15 juni, 2018; Dialogmöte i … De har haft 10 procent vardera i sina tjänster och på den tiden handlett var sin grupp om sju–åtta lärare. I modulen ingår undervisningsaktiviteter som bland annat handlar om kritiska samtal, att skapa text utifrån upplevelser och att utveckla förståelse i grundläggande genrer med hjälp av dekonstruktion av text och gemensamt skrivande. Om ni inte har ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen starta när ni vill. Cookies. Inledningsvis analyserar vi modulen Samtal om text, som var den första modulen som publicerades, tillika den enda tillgängliga under utprövningsåret 2014/2015. Andra moduler är bland annat: Samtal om text, Läsa och skriva i alla ämnen, Främja elevers lärande i SO eller NO. Samspel mellan text och läsare, samspel mellan läsare. S yftet att läslyftet ska leda till att både undervisnings- och fortbildningskulturen ändras och utvecklas på skolan. Det blir samtal om utanförskap och ensamhet. Varför samtal om texter – forskning om läsförståelse betonar samtalet, den gemensamma bearbetningen.