... Malmö Malmö universitet (Högskola) ... Svenska som andraspråk 2 Västerås Astar (Komvux) Kursen behandlar den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, och den formativa … Svenska som andraspråk 2: Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A. Svenska som andraspråk 3: Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B. NTI:s utbildningar ges över hela Sverige. Välkommen till svenska som andraspråk (grundläggande sas) på Merit. SFI ... Kurserna är till för dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen utgår från dina erfarenheter och dina framtidsplaner för att vägen till svenska språket och till arbete ska bli så snabb som möjligt. Svenska som andraspråk 2, bygger på kursen svenska som andraspråk 1. Mal å. Mariestad. Komvux Malmö Pauli flyttar sin verksamhet till kvarteret Margareta, Kungsgatan 44. Här studerar du den svenska du behöver för att arbeta eller studera. Kursform: Distanskurs. Malmö. Jag ansökte om registrering på distans kurs i Malmö för svenska som andra språk 3. ... Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B eller motsvarande. Kursen behandlar den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, och den formativa … Malmö. 10 veckor - period 15/10-21/12. Grundläggande vuxenutbildning. Svenska som andraspråk 1: Grundskola eller motsvarande. Du söker till NTI via Komvux i din hemkommun. Visa bara distans. Kurserna i Svenska som andraspråk riktar sig till lärare/pedagoger, ... Distans- och nätbaserade kurser. Kursperiod: 2018-08-06. Komplettera din gymnasieutbildning med en kurs i Svenska som andraspråk 2. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Delkurs 2. Lärare: Susanne Andersson; Svenska som andraspråk 3 Distans HT18-VT19 Gbg. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 ger samma behörighet som svenska 1, 2 och 3 på gymnasialnivå. Du får möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ … Du kan bland annat läsa: Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 Svenska som andraspråk 1 Svenska som andraspråk 2 Svenska som andraspråk 3 Svenska för invandrare, SFI Läs mer om komvux och vad det innebär att plugga på komvux. Mellerud ... Visa bara distans. Du som är folkbokförd i Malmö men som vill studera Komvux i en annan kommun, ... svenska, svenska som andraspråk och matematik. Svenska som andraspråk 2 Distans HT17-VT18 Gbg Anna. Mal å. Mariestad. Kommunikation, interaktion och läs- … Observera att kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som kan svenska … ... Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2. Kommunikation, interaktion och läs- … Svenska som andraspråk 1: Grundskola eller motsvarande. Men jag har inte mer information att … Kurser i svenska som andraspråk vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning. Svenska som andraspråk 2: Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A. Svenska som andraspråk 3: Svenska som andraspråk 2/Svenska som andraspråk B. NTI:s utbildningar ges över hela Sverige. Undervisningen i kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning ... Grund Svenska som andraspråk Nationell delkurs 2 ... Att läsa på distans Delkurs 2. Sök kurser Gå. Informationen i detta brev är tillgänglig. ... Distans. Svenska som andraspråk 1, Distans På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. ... Att läsa på distans Betyg och intyg … Du söker till NTI via Komvux i din hemkommun. SFI ... Kurserna är till för dig som inte har svenska som modersmål. Kursdeltagarna lär sig analysera språket i elevtexter producerade i ämnet svenska som andraspråk som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling. Sammanfattning I kursen Svenska som andraspråk för lärare II vidareutvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna. Jag vill anmäla mig på Svenska som andraspråk 2 på distans. Undervisningen i kursen svenska som andraspråk utvecklar dina kunskaper i svenska samt omvärldskunskaper. Grundläggande vuxenutbildning. Göteborg Komvux distansstudier i svenska som andraspråk. Dagar och tider, som du ser i Ansökningswebb, är handledningspass. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Distans. 15 högskolepoäng | Grundnivå | Dagtid | Distans (Malmö) | LL241P | Svenska som andraspråk Detta innebär stora möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning. Visa bara distans. Mellerud ... Visa bara distans. Bunden till ort. Distans. Lärare: Karolina Tranberg; Svenska som andraspråk 2 distans HT18-VT19 Gbg. ... Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2. 11-12/9 2014 Stockholm, "Svenska som andraspråk och formativ bedömning" ... 18/2 2015 Malmö "Synligt lärande med hjälp av digitala verktyg"' Vill du plugga på komvux? Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga presentationer,... Svenska som andraspråk … Kursdeltagarna lär sig analysera språket i elevtexter producerade i ämnet svenska som andraspråk som ett redskap för att bedöma hur långt eleven hunnit i sin andraspråkutveckling. Svenska som andraspråk 2 är en fördjupningskurs på Svenska som andraspråk 1 och där du bland annat genomför muntliga presentationer,... Svenska som andraspråk … Svenska som andraspråk 2 (gymnasial nivå) Svenska som andraspråk 3 (gymnasial nivå) Svenska som andraspråk 4 (gymnasial nivå) Om Svenska som andraspråk. Kontakta din kommun om du vill läsa en komvuxutbildning inom svenska. Sammanfattning I kursen Svenska som andraspråk för lärare II vidareutvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna. Förutsättningar. Enstaka kurser på gymnasienivå är till för dig som vill komplettera dina betyg för att söka en högre utbildning, eller för att kunna söka jobb.