OTHER SETS BY THIS CREATOR. Botanik: Vilket träd har det latinska namnet Citrus sinensis? 6A Vilket är det latinska namnet på gullviva? Det beror på oss vem som kommer att vinna. På grund av den blå färgen fick grundämnet namnet cesium, från det latinska ... Det är en extremt stark bas, vilket ... detta på grund av reaktiviteten. ... det forntida namnet på Paris. ... Namnet antimon (AN-ti-mån) är av okänt ursprung. På grund av den blå färgen fick grundämnet namnet cesium, från det latinska ... Det är en extremt stark bas, vilket ... detta på grund av reaktiviteten. ... Grundämnet väte. FRÅGA 10. kan namnet på denna vätska härledas till ordet ... Grundämnet antimon är ingalunda ovanligt i ... Det är ett tecken på vinsthemtagningar av ... 9C Vilket är det vanligaste grundämnet i jordskorpan? Hitta svaret på Fragesport.net! Botanik: Vilket träd har det latinska namnet Citrus sinensis? ... Namnet antimon (AN-ti-mån) är av okänt ursprung. Ag, silver - heter på latin argentum (vilket även kan betyda pengar). Väte Kväve Kol Järn ... Genom att titta på deras metallglans. Teobromin är en intressant alkaloid nära besläktad med koffein, enbart en metylgrupp skiljer dom två åt. Ag, silver - heter på latin argentum (vilket även kan betyda pengar). Fragesport. ... Vilken längdenhet är minst? Vilken lågfärg får grundämnet Litium när det brinner? Vilken lågfärg får grundämnet Litium när det brinner? Vilket är det latinska namnet på antimon? ... det forntida namnet på Paris. 7. ... det forntida namnet på Paris. Latin är fortfarande det officiella språket på vilket katolska kyrkan ger ut sina ... Biblia vulgata är den latinska ... ' eller 'På så sätt (det är)'. Ag, silver - heter på latin argentum (vilket även kan betyda pengar). Eftersom kemiska tecken ofta härletts från det latinska eller grekiska namnet på ämnet, så liknar det kanske inte det vanliga svenska namnet. Diamant består av grundämnet kol, ... Benämningen carat kommer från ordet Keration, vilket är det latinska namnet på Johannesbröd. ... Vilken längdenhet är minst? Det råder en kamp mellan gott och ont, den gode guden och den onde guden är ungefär lika starka. Precis som för galvaniska element gäller att grundämnet som deltar i ... Vad händer om det går hål på tennskiktet? Vilket är det latinska namnet? Latin är fortfarande det officiella språket på vilket katolska kyrkan ger ut sina ... Biblia vulgata är den latinska ... ' eller 'På så sätt (det är)'. ... Namnet antimon (AN-ti-mån) är av okänt ursprung. Regionsfinal PROvetarna 2015 . Fragesport.